Türbeler

İzle
Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi

Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi Nerede ve Tarihi Nedir?, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesine Nasıl Gidilir?

İzle
İzle
Zuhuratbaba Türbesi

İstanbul Bakırköy'de bugün Zuhuratbaba olarak anılan semt, türbesi mevcut bulunan veliden adını alıyor

İzle
İzle
Yuşa Türbesi

İstanbul ili Beykoz ilçesi, Yuşa Tepesi’nde bulunan bu türbenin yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır.

İzle
İzle
Hz Yuşa Türbesi

İstanbul ili Beykoz ilçesi, Yuşa Tepesi’nde bulunan bu türbenin yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Ancak, burada 28 Çelebizade Mehmet Said Paşa 1755 yılında bir mescit yaptırmış ve Yuşa Nebi Hazretleri’nin mezarı etrafını da bir duvarla çevirmiştir.

İzle
İzle
Sultan 1.Ahmet Türbesi

Sultan I.Ahmed’in (1603–1617) Türbesi, Sultanahmet Külliyesi’nin kuzeydoğu köşesinde bulunmaktadır.

İzle
İzle
Yavuz Sultan Selim Türbesi

İstanbul ili Fatih ilçesi, Yavuzselim’de, Yavuz Sultan Selim Camisi’nin avlusunda bulunan bu türbe Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1520 yılında Mimar Acem Ali’ye Yavuz Sultan Selim’in gömüldüğü yerin üzerine yaptırılmıştır.

İzle
İzle
Sultan II. Mahmud Türbesi

İstanbul Fatih ilçesinde, Çemberlitaş’ta Divanyolu Caddesi üzerinde bulunan Sultan II. Mahmut Türbesi çevresinde büyük bir alanı kaplayan, adeta bir Osmanlı anıtsal mezarlığı görünümündedir.

İzle
İzle
Sultan II.Beyazıt Türbesi

İstanbul ili Eminönü ilçesi, Beyazıt Meydanı’nda Sultan II. Bayazıt yapı topluluğunun bir bölümünü oluşturan türbe, Bayazıt Camisi’nin güneyinde, dış avlusunda bulunmaktadır.

İzle
İzle
Kanuni Sultan Süleyman Türbesi

İstanbul Fatih ilçesinde, Süleymaniye Camisi’nin avlusunda bulunan Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, ölümünden sonra yapılmıştır

İzle
İzle
Şehzade Mehmet Türbesi

İstanbul Fatih'te, Şehzadebaşı’nda Şehzade Külliyesi’nin Kıble avlusunda bulunan Şehzade Mehmet Türbesi, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1543 yılında ölen oğlu için yaptırılmıştır.

İzle
İzle
Sultan I.Abdülhamid Türbesi

İstanbul ili Eminönü ilçesi, Hobyar Mahallesi’nde, 4.Vakıf Han’ın karşısında bulunan Sultan I.Abdülhamid Türbesi, Sultan I.Abdülhamid (1774–1789) tarafından 1776–1777 yılında yaptırdığı imaretin bir bölümünü oluşturmaktadır.

İzle
İzle
Hürrem Sultan Türbesi

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Süleymaniye Külliyesi’nin içerisinde Kanuni Sultan Süleyman Türbesi’nin yanında bulunan bu türbe 1558 yılında Hürrem Sultan için Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1558 yılında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.

İzle
İzle
Hatice Turhan Sultan Türbesi

İstanbul Fatih ilçesinde, Safiye Sultan’ın 1598’de yapımını başlattığı, Kösem Sultan’ın girişimlerine karşılık yarım kalan ve sonra, Hatice Turhan Sultan tarafından 1665’te tamamlanmıstır.

İzle
İzle
Havatin Türbesi

İstanbul Fatih ilçesinde, Hatice Turhan Sultan Türbesi’nin batı yönündeki çıkıntılı kısmına eklenmiş olan bu türbenin ne zaman yapıldığı konusunda bir belgeye rastlanmamıştır.

İzle
İzle
Mimar Sinan Türbesi

İstanbul Fatih ilçesinde, Süleymaniye yapı topluluğunun yanı başında Salis ve Rabi Medreselerinin köşesinde, Fetva Yokuşu ile Mimar Sinan Caddesi’nin kesiştiği köşede bulunmaktadır.

İzle
İzle
Şair Şem'i Şem'ullah Efendi Türbesi

İstanbul ili Üsküdar ilçesi Eşref Saat Sokağı (Medrese Sokağı) ile Çeşme-i Cedid Sokağı’nın birleştiği yerde bulunan türbenin hacet penceresi üzerindeki kitabeden 1591–1592 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır.

İzle
İzle
Fenayi Ali Efendi Türbesi

İstanbul Üsküdar ilçesi, Çavuşbaşı’ında, Boybeyi Sokağı’ndaki Fenayi Tekkesi Mescidi’nin avlusunda bulunan bu türbe, 1745 yılında ölen Şeyh Fenayi Ali Efendi’ye aittir

İzle
İzle
Ali Rıza Efendi Türbesi

İstanbul Üsküdar ilçesi, Sultantepe’de Münir Ertegün Sokağı’nda, Özbekler Tekkesi’nin yanındaki mezarlığın önünde bulunan bu türbenin yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Günümüze gelen türbe yenilenmiş olmasına rağmen XIX. yüzyılın sonlarına ait olduğu

İzle
İzle
Rum Mehmet Paşa Türbesi

İstanbul Üsküdar ilçesinde, Şemsi Paşa Camisi’nin üst tarafında, Marmara Denizi ile Boğaz’a hâkim bir tepe üzerinde bulunan Rum Mehmet Paşa Camisi, medresesi bulunmaktadır.

İzle
İzle
Ekmekçizade Ahmet Paşa Türbesi

İstanbul Fatih'te Alemdar Mahallesi’nde Kovacılar Caddesi ile Taştekneler Sokağı’nın birleştiği köşede Molla Hüsrev Camisi karşısında bulunan bu türbe, yanındaki medrese ve sebil ile birlikte 1606–1618 yıllarında Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.

İzle
İzle
Türabi Baba Türbesi

İstanbul ili Beyoğlu ilçesi, Kasımpaşa’da Camii Kebir Mahallesi, Türabi Baba Caddesi üzerinde bulunan bu türbe XIX. yüzyılda yapılmıştır.

İzle
İzle
Gülfem Hatun Türbesi

İstanbul ili Üsküdar ilçesi Gülfem Hatun Mahallesi’nde bulunan Gülfem Hatun Camisi’nin yanında bulunan bu türbe XVI. yüzyılın ikinci yarısında yapılmıştır.

İzle
İzle
Doğancı Hacı Ahmet Paşa Türbesi

İstanbul ili Üsküdar ilçesi, Gülfem Hatun Mahallesi Mektep Sokak’ta bulunan bu türbeyi Doğancı Hacı Ahmet Paşa sağlığında 1576–1577 yıllarında Mimar Sinan’a yaptırmıştır.

İzle
İzle
Zeynep Kamil Türbesi

İstanbul Üsküdar ilçesi, Nuh Kuyusu Caddesi, Salı Sokağı’nda Zeynep Kâmil Hastanesi’nin bahçesinde bulunan bu türbe, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın kızı ve Sadrazam Yusuf Kâmil Paşa’nın (1808–1876) eşi olan Zeynep Hanım’a (1825–1882) aittir.

İzle
İzle
Mihrimah Sultan Cami Türbeleri

İstanbul Üsküdar ilçesi, İskele Meydanı’nda Kanuni Sultan Süleyman’ın (1520–1566) kızı Mihrimah Sultan tarafından Mimar Sinan’a 1548 yılında yaptırılmış olan külliyenin cami ile medrese arasında Mihrimah Sultan’ın iki oğlunun sandukalarının türbesidir.

İzle
İzle
Zal Mahmut Paşa-Şah Sultan Türbesi

İstanbul ili Eyüp ilçesi, Feshane Caddesi’nde Zal Mahmut Paşa Camisi’nin avlusunda ve medresenin karşısında bulunan bu türbe cami ile birlikte 1577’de yapılmıştır.

İzle
İzle
Abdülgani Efendi Türbesi

İstanbul Eyüp ilçesi, Bostan İskelesi’nde, Eyüp Sultan Camisi’nin köşesinde bulunan bu türbe, kitabesinden öğrenildiğine göre 1705 yılında yapılmıştır.

İzle
İzle
Güzelce Ali Paşa Türbesi

İstanbul Beşiktaş ilçesi, Çırağan Sarayı karşısında, Çırağan Caddesi ile Yahya Efendi Sokağı’nın kesiştiği noktada bulunan Güzelce Ali Paşa Türbesi 1620–1621 yıllarında yapılmıştır.

İzle
İzle
Sümbül Efendi Türbesi

İstanbul Fatih ilçesi, Kocamustafapaşa’da Kocamustafapaşa Camisi’nin avlusunda bulunan bu türbe 1529 yılında yaptırılmıştır.

İzle
İzle
Safiye Sultan (Rahime Hatun) Türbesi

İstanbul Fatih ilçesi, Kocamustafapaşa Semtinde, Sümbül Efendi Camisi’nin avlusunda bulunan türbenin yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır

İzle
İzle
Ebu Şeybetü'l Hudri Türbesi

İstanbul ili Fatih ilçesi, Ayvansaray, Atik Mustafa Paşa Mahallesi, Toklu Dede Sokağı’nda bulunan bu türbe, Fatih Sultan Mehmet (1444–1446, 1461–1481) döneminde Fatih Sultan Mehmet tarafından diğer türbeler ile birlikte yaptırılmıştır.

İzle
İzle
Benlizade Ahmet Raşit Efendi Türbesi

İstanbul ili Fatih ilçesi, Çarşamba’da Darüşşafaka Lisesi bahçesinin duvarına bitişik olan bu türbe yanındaki sebil ile birlikte Kazasker Benlizade Ahmet Raşit Efendi tarafından 1800 yılında yaptırılmıştır.

İzle
İzle
Sultan Abdülmecid Türbesi

İstanbul ili Fatih ilçesinde Yavuz Sultan Selim Camisi’nin arkasındaki hazirede yer alan Sultan Abdülmecid (1839–1861) Türbesi’nin yapım kitabesi bulunmamaktadır. Büyük olasılıkla bu türbe padişahın ölümünden önce 1861 yılında yapılmıştır.

İzle
İzle
Pertevniyal Valide Sultan Türbesi

İstanbul ili Fatih ilçesi, Aksaray’da Guraba Hüseyin Ağa Mahallesi’nde Pertevniyal Valide Sultan Camisi’nin haziresinde bulunan bu türbe, 1871 yılında yaptırılmıştır.

İzle
İzle
Koca Sinan Paşa Türbesi

İstanbul Fatih ilçesi, Divanyolu üzerinde, Yeniçeriler Caddesi’nde bulunan Koca Sinan Paşa Türbesi kendi ismini taşıyan külliyesinin bir bölümündedir. Külliye ile birlikte türbeyi Mimar Davud Ağa 1593 yılında yapmıştır.

İzle
İzle
Merkez Efendi Türbesi

Bu ziyaretgah Zeytinburnu Mevlanakapı' da, Merkez Efendi Mahallesi' nde yer alır. Burası Halveti Tarikatı Şeyhlerinden Merkez Efendi' nin tekke ve türbesinin bulunduğu yerdir.

İzle
İzle
Aziz Mahmud Hüdai Türbesi

Üsküdar' da Doğancılar semtindedir. Aziz Mahmud Hüdai, Celveti tarikatinin kurucusu ve önemli bir mutasavvıftır.

İzle
İzle
Helvacı Baba Türbesi

Şehzade Külliyesi' nin avlusunda yer alan boş bir mezardır.

İzle
İzle
Telli Baba Türbesi

Sarıyer ile Rumeli Kavağı arasında bulunan Telli Baba Türbesi evlenme isteyenlerin akınına uğruyor.

İzle
İstanbul Ajans Medya
istanbul Ajans Medya iamistanbul.tv ile istanbulu hd video kalitesiyle ayaklarınıza getiriyor.Tarihi tursitik mekanlar,oteller,şehrin en güzide mekanları ve sanatçıların etkinlik takvimleri ile ilgili bilgiler ve indirimlerin hepsi iamistanbul.tv'de.
.
şimdi Abone Ol

Bültene abone olup indirimleri yakala.

Tekrar
Tekrar